Adwokat Przeworsk- kontakt i cennik

Możesz porozmawiać z prawnikiem Adwokat lub radca prawny może dokonać wyceny usługi prawnej przez telefon.

Telefon do adwokata w Przeworsku

Jeżeli chcesz się skontaktować ze mną lub moimi współpracownikami, którzy są radcami prawnymi w ramach prowadzonej przeze mnie Filii Kancelarii adwokackiej w Przeworsku to nie ma żadnych przeszkód. Telefon do Kancelarii znajduje się na stronie internetowej. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz zadzwonić to pozostają Ci trzy opcję kontaktu. Pierwsza z nich to wysłanie tradycyjnego listu. W dzisiejszych czasach rzadko Klienci w ten sposób się ze mną kontaktują, ale zdarzają się takie sytuację. Najszybszą i najprostszą formą kontaktu jest wysłanie formularza kontaktowego lub też wiadomości e-mail. Zaletą tej drugiej opcji jest możliwość załączenia do maila skarnów dokumentów, które dotyczą sprawy. W wiadomości opisz swój problem prawny, względnie napisz jaka usługa Cię interesuje.

Odpowiadamy na wszystkie maile i połączenia telefonicznie tak szybko jak to możliwe, najczęściej jeszcze tego samego dnia. W ramach odpowiedzi na swoje zapytanie uzyskasz rzetelną wycenę usługi. Najczęściej pomoc prawna rozpoczyna się od porady prawnej, w toku której dowiesz się jaka jest Twoja sytuacja i co możesz zrobić. Następnie otrzymasz propozycję właściwej usługi prawnej np. reprezentacji w Sądzie, oczywiście jeżeli taka usługa będzie w Twoim przypadku konieczna.

Adwokat Przeworsk cennik

Ile kosztuje porada prawna u adwokata w Przeworsku?

Koszt porady prawnej nazywanej też konsultacją prawną w Fili mojej Kancelarii adwokackiej w Przeworsku jest uzależniony od czasu jej trwania, terminu udzielenia, a także rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i czasu, który muszę przeznaczyć, aby się do niej przygotować. Zazwyczaj koszt takiej usługi wynosi 200 zł, jednak czasami stawka jest wyższa lub niższa. Jeżeli chcesz się umówić na spotkanie, aby uzyskać poradę prawną wystarczy zadzwonić. Możemy telefonicznie ustalić termin spotkania. W trakcie rozmowy telefonicznej dowiesz się także ile taka porada będzie kosztować. Co do zasady nie można negocjować wysokości stawki za udzielenie porady prawnej, gdyż ustalam jej wysokość w rozsądnych granicach, która ma pokryć rzeczywistym nakład mojej pracy.

Ile kosztuje reprezentacja na rozprawie?

Co do zasady moje wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed Sądem jest ustalane w formie ryczałtowej. Oznacza, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności dokonywane w sprawie i to na mnie ciąży ryzyko ekonomiczne wystąpienia sytuacji, w której ze względu na ilość podejmowanych czynności wynagrodzenie nie pokryje realnej wartości mojej pracy. W niektórych umowach o świadczenie usług prawnych przewidziana jest dodatkowa opłata w wysokości 300 zł za udział w terminie rozprawy, ale tylko gdy ilość tych terminów jest większa niż dwa. Zdaję sobie sprawę, że koszt wynagrodzenia adwokata w sprawie sądowej nie jest niski, co wiąże się z tym, że nakład mojej pracy w takiej sprawie jest co do zasady duży, podobnie jak odpowiedzialność adwokata. Niemniej jednak, jeżeli nie chcesz ponosić negatywnych konwekcji nieznajomości prawa to w zasadzie nie ma innej opcji niż skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Warto jednak unikać pośredników, typu Kancelarie odszkodowawcze i inne tego typu podmioty, gdyż w takim przypadku zapłacisz nie tylko wynagrodzenie adwokata, ale także prowizję firmy, która niejednokrotnie przekracza wartość tego wynagrodzenia.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej lub spadkowej w Przeworsku?

Jeżeli chodzi o koszt prowadzenia sprawy rozwodowej lub spadkowej to koszt od 2 500 zł do nawet 10 tys. zł. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Koszt wynagrodzenie za prowadzenie określonej sprawy jest ustalany w sposób indywidualny. Jako adwokat muszę na wstępie oszacować wysokość wynagrodzenia, a nie mogę z 100 % pewnością określić jaki zakres czynności adwokackich będzie konieczny, dlatego też muszę dokonać wyceny biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy tak, aby zapewnić, aby wysokość tego wynagrodzenia z jednej strony nie była wygórowana, a z drugiej strony pokryła wszystkie moje koszty oraz zapewniała przynajmniej minimalne wynagrodzenie. W praktyce często zdarza się, że w dwóch podobnych sprawach, za które pobrałem takie same wynagrodzenia zakres czynności jest odmienny. W jednej sprawie wysokości mojego wynagrodzenia będzie odpowiadać wartości mojej pracy nawet z nawiązką, a w innej sprawie wartości tego wynagrodzenia nie zapewni mi nawet minimalnej stawki godzinowej. Samo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie zakłada, że sprawy o duże roszczenia będą w pewnym sensie finansować sprawy o roszczenia drobne. Niestety jednak z uwagi na fakt, że spraw do niskiej wartości przedmiotu sporu jest znacznie więcej nie zawsze jest to możliwe.

Zapłata wynagrodzenia po wygranej sprawie

Co do zasady nie jest możliwe uiszczenia wynagrodzenia po zakończeniu sprawy. Wynagrodzenie jest płatne z góry, przed podjęciem czynności adwokackiej i przystąpieniem do realizacji usługi. Bardzo często zdarza się, że adwokaci, którzy decydują się na to, aby zgodzić się na zapłatę wynagrodzenia po zakończeniu prowadzenia sprawy nie otrzymują go wcale nawet jeżeli sprawa jest rozstrzygnięta po myśli Klienta. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale nie mogą sobie pozwolić na to, aby ja i moi współpracownicy nie otrzymali wynagrodzenia za ciężką pracę, którą wykonujemy. My zobowiązujemy się do tego, że damy z siebie wszystko, ale nie oferujemy usług za darmo. Wszystko ma swoją cenę. Najczęściej jednak wynagrodzenia adwokata przynosi wymierne korzyści i zwraca się Klientowi. Zaletą stosowanych przez nas rozwiązań jest to, że nawet po podpisaniu umowy możesz zrezygnować w każdym momencie, jeżeli nie podjęliśmy jeszcze żadnych czynności w sprawie. Warunkiem współpracy adwokata z Klientem jest zaufanie.

Rozłożenie wynagrodzenia adwokata na raty

Co do zasady pobieramy wynagrodzenie z góry w całości, jednak wyjątkowo możemy rozłożyć wynagrodzenie na raty. Klient musi się jednak liczyć z tym, że w przypadku braku płatności udzielone pełnomocnictwo może zostać wypowiedziane, a tym samym nie będziemy dla niego świadczyć usługi. Co do zasady też w przypadku płatności ratalnej zapłata całości wynagrodzenie powinna nastąpić przed zakończeniem sprawy.

Prowadzenie sprawy za wyłącznie prowizyjne wynagrodzenie

W świetle zasad kodeksu etyki adwokackiej i rozporządzania Ministra w sprawie opłat za czynności adwokackie nie jest możliwe uzależnienie wysokości wynagrodzenia adwokata wyłącznie od faktu wygrania sprawy. Jako adwokat do zasady nie pobieramy żadnej prowizji od wygranej sprawy, dlatego w przypadku uwzględnienia jego żądania przez Sąd Klient wygrywa podwójnie, gdyż może liczyć na zwrot kosztów mojego wynagrodzenia od strony, więc finalnie nie ponosi kosztów mojego wynagrodzenia. Warto jednak zwrócić w tym przypadku uwagę na okoliczności, że zdarza się, że Sądy wbrew treści przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądzając na rzecz strony wygrywającej od strony przegrywającej koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy według stawki minimalnych określonych w tym rozporządzeniu, a nie faktycznie poniesionych kosztów pomimo przedłożenia spisu kosztów procesu. Taka praktyka Sądów jest nieprawidłowa i godzi w prawo każdego obywatela do obrony. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, ale na wstępie muszę Klienta poinformować, że nie mogę zagwarantować, że w każdej sprawie uzyska on pełen zwrot kosztów mojego wynagrodzenia, nawet jeżeli wygra sprawę w całości.

Stała obsługa prawną firmy w Przeworsku- ile kosztuje?

Jeżeli chodzi o usługę stałej obsługi prawnej firmy lub spółki, ewentualnie fundacji, stowarzyszenia, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej to trudno określić abstrakcyjnie wysokość takiego wynagrodzenia, a nawet podać jego ramy. Wynagrodzenie z tytułu stałej obsługi prawnej wymaga zaawansowanej wyceny, do czego potrzebna jest dogłębna analiza, dlatego co nie jest zadaniem łatwym i nie można uzyskać takiej informacji od ręki tak jak w przypadku porady prawnej.  

FORMULARZ KONTAKTU

Zespół fili Kancelarii adwokackiej w Przeworsku

Jako adwokat współpracuje na stałe z trzema radcami prawymi, dwóch z nich wymieniłem poniżej. Prowadzimy własne Kancelarie, ale dzięki współpracy, która ma stały i zorganizowany charakter możemy pracować nad podwyższaniem standardów obsługi Klienta. Nie bez znaczenia jest także to, że każdy z nas posiada doświadczenie w nieco innych sprawach, dzięki temu nasza wiedza teoretyczna i praktyczna może się uzupełniać. Dobry zespół to podstawa. Prowadzenie Kancelarii całkowicie samodzielnie bez pomocy innych zawodowych pełnomocników nie jest dobrym rozwiązaniem, przynajmniej według mojej opinii. Każdy adwokat czy radca prawny powinien mieć zaprzyjaźnionego zastępcę, który wykonuje jeden z wymienionych powyżej zawodów. Człowiek jest tylko człowiekiem, może zachorować lub z innych przyczyn być nieobecny w Sądzie lub Kancelarii, dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest tworzenie struktur pozwalającym na wzajemną współpracę adwokatów i radców prawnych, zastępowania się na rozprawach czy w spotkaniach z Klientami. Prowadzę swoje sprawy osobiście, ale dzięki temu, że nie działam w pojedynkę mogą zapewnić znacznie lepszą organizację mojej pracy, z korzyścią dla Klienta. Działamy wspólnie dla dobra Klienta, indywidualizm jest ważny, ale praca zespołowa daje więcej korzyści. Jeżeli chodzi o relację w naszym zespole to zawsze są one przyjazne. Dzięki temu, że nie działamy w pojedynkę wielokrotnie organizujemy burze mózgów, w trakcie których możemy znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów prawnych naszych Klientów.

NASI PRAWNICY

mec. Czyżyński Specjalista od prawa cywilnego i karnego

Adwokat Piotr Czyżyński

Mecenas Czyżyński spędził tysiące godzin na rozprawach sądowych, w toku których nabył doświadczenie zawodowe i wiedzę, której na próżno szukać w publikacjach prawniczych. Pewnych rzeczy można się nauczyć tylko w praktyce, a miejscem, gdzie ta nauka jest najbardziej intensywna jest właśnie Sąd. To w Sądzie prawo jest stosowane przez profesjonalistów, czyli sędziów. To właśnie tam rozstrzygane są najbardziej skomplikowane spory, w których strony nie mogły dojść do porozumienia. Adwokat Piotr Czyżyński to zastępca procesowy z krwi i kości, który zna przyjęte praktyki w Sądzie Rejonowym w Przeworsku. Książkowa wiedza najczęściej nie jest wystarczająca w zetknięciu z praktykami, jakimi są sędziowie. Sędzia to osoba, która specjalizuje się w jednej gałęzi prawa, dlatego posiada ogromną wiedzę, ale też wymaga takiej wiedzy od profesjonalnych pełnomocników. Bez doświadczenia procesowego występowanie w rozprawach w charakterze pełnomocnika procesowego jest bardzo trudne. Mecenas Piotr Czyżyński takie doświadczenie posiada, dlatego bez przeszkód możesz mu powierzyć prowadzenie swojej sprawy sądowej właśnie temu adwokatowi.

mec. Orłowski Specjalista od zakładania spółek i prawa administracyjnego

Radca prawny Arkadiusz Orłowski

Arkadiusz to osoba pomocna i zawsze gotowa do ciężkiej pracy na rzecz Klientów. Mecenas Orłowski zajmuje się między innymi sprawami z zakresu prawa upadłościowego oraz rejestrowego. Radca prawny Arkadiusz Orłowski jest specjalistą w znajdowaniu najlepszych rozwiązań problemów prawnych dla przedsiębiorców. Mecenas Orłowski posiada nie tylko wiedzę z zakresu prawa, ale także ekonomii i organizacji przedsiębiorstw. Jako prawnik z pełnymi uprawnieniami zawodowymi reprezentuje Klientów przede wszystkim w postępowaniach rejestrowych. Sprawy związane z obsługą zgłoszeń aktualizacyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie są mu obce, wręcz przeciwnie zajmuje się nimi na co dzień. Mecenas Orłowski zazwyczaj zajmuje się także pomocą w zakładaniu spółek, w tym z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych dla Klientów Kancelarii. Radca prawny Arkadiusz Orłowski pomaga naszym Klientom wybrać optymalną formę prowadzenia biznesu zarówno pod względem odpowiedzialności za zobowiązania jak i wysokości zobowiązań podatkowych. Jeżeli chcesz założyć firmę lub spółkę warto najpierw porozmawiać z Mecenasem Orłowskim, a on na pewno udzieli Ci kilku wartościowych porad. Jako przedsiębiorca powinieneś się przyzwyczaić do tego, że pomoc adwokata lub radcy prawnego może Ci być często potrzebna.

mec. Orłowska-Pączek Specjalista od prawa rodzinnego i upadłościowego

Radca prawny Joanna Orłowska-Pączek

Pani mecenas Orłowska-Pączek to osoba, która zawsze dba, aby wymogi formalne i materialna dokonywanych na rzecz Klientów czynności spełniały wszystkie wymagania z nawiązką. Dewizą radcy prawnego Joanny Orłowskiej-Pączek jest działanie z najwyższym poziomem ostrożności procesowej. Joanna uważa, że zawsze lepiej zrobić coś więcej, niż mniej i ma chyba 100 % rację. Osoba ta jest bardzo dokładna dzięki czemu jest w stanie wyłapać najmniejszy błąd, który może być istotny dla sprawy. Jeżeli powierzyć sprawę radcy prawnego Joannie Orłowskiej-Paczek masz gwarancję, że każda czynność dokonywana w Twoim imieniu będzie wielokrotnie weryfikowana i sprawdzana, tak aby żaden, nawet najmniejszy błąd nie wkradł się w nasze działanie. Pani Mecenas posiada ścisły umysł, doskonale radzi sobie w sprawach, w których przydatna jest wiedza ścisła. Nasz zespół ceni radcę prawnego Joannę Orłowska-Pączek za to, że chętnie dzieli się swoją wiedzę prawną bez względu na to, że wiąże się to dla niej z nakładem pracy. Pracowitość to cecha, która wyróżnia Panią Mecenas nawet wśród najbardziej pracowitych i oddanych sprawie osób.

Atuty naszego zespołu prawników

Praktycznie na każdej stronie kancelarii lub nawet innej firmy możesz znaleźć informację jak ważny jest zespół. U nas jest podobnie i nie są to tylko puste słowa, ale szczera prawda. Dla nas i dla naszych Klientów największą wartość stanowi właśnie zespół Kancelarii, dzięki czemu możemy świadczyć usługi prawne na naprawdę wysokim poziomie. W przypadku gdy adwokat lub radca prawny działa w pojedynkę pewnie też jest to możliwe, ale znacznie trudniejsze. Współpraca kilku zawodowych pełnomocników tworzy ogromną wartość dodaną, a tym samym wymierne korzyści dla Klientów. Jeżeli chcesz przekonać się o czym tak naprawdę mówimy nie istnieje inny sposób niż nawiązanie z nami współpracy, o ile oczywiście faktycznie tego potrzebujesz. Szanujemy pieniądze naszych Klientów, dlatego też oferujemy usługi prawne tylko gdy rzeczywiście ma sens, a Klient z tego tytułu przynajmniej potencjalnie może uzyskać korzyść lub uniknąć straty.  

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ