Adwokat Przeworsk -
Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem 

Ustalenie zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem Jako adwokat reprezentuję rodziców w sprawach o ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem,

Na czym polega wykonywanie kontaktów z dzieckiem?

Wykonywanie kontaktów z dzieckiem to realizacja prawa rodzica do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty te mogą mieć formę osobistych spotkań z dzieckiem lub też porozumiewania się z nim na odległość za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Przede wszystkim prawo takie przysługuje rodzicowi, który nie zamieszkuje z dzieckiem. W dalszej kolejności prawo takie przysługuje dziadkom. Macocha i ojczym także może ubiegać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem, jeżeli będzie do zbieżnego z dobrem dziecka. Najczęściej jednak sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem dotyczą rodzica, który po rozwodzie lub zakończeniu zawiązku nieformalnego nie zamieszkuje z dzieckiem.

W jaki sposób można ustalić kontakty z dzieckiem?

Rodzice mogą porozumieć w tym zakresie i takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia dobra dziecka. Jeżeli porozumienie takie nie jest możliwe to wówczas pozostaje tylko droga sądowa. Zasady wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem zostaną ustalone wówczas w wyroku rozwodowym albo odrębnym postępowaniu.

Ile kosztuje sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Opłata sądowa od wniosku o ustalenia sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem wynosi 100 zł. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego to zależy ono przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy prawnika.

Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W wniosku tym należy przede wszystkim przedstawić proponowany sposób wykonywania tych kontaktów, a więc jak mają one wyglądać. Zasadą jest, że osobisty kontakt rodzica z dzieckiem odbywają się w ten sposób, że rodzic odbiera dziecko z miejsca zamieszkania i odwozi je po zakończeniu spotkania. W związku z tym we wniosku należy wskazać w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach będą się odbywać te kontakty. Przy ustaleniu terminów kontaktów należy uwzględnić godziny pracy rodzica uprawnionego do wykonywania kontaktów, godziny nauki dziecka oraz konieczność organizacji jego dnia, tak aby miało ono czas zjeść posiłek, odpocząć, czy też obrobić lekcję. Kontakty mogą odbywać się zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Jeżeli chodzi o święta to zasadą jest, że rodzic spędza jeden Dzień Świąt Wielkanocnych i Jeden Dzień Świąt Bożego Narodzenia z każdym z rodziców. Można ustalić, że będzie to pierwszy dzień świąt, albo naprzemiennie, w zależności od tego czy dany rok jest parzysty. Jeżeli chodzi o ferie i wakacje to w tym okresie kontakty rodzica z dzieckiem powinny być bardziej intensywne, dlatego też można ustalić, że dziecko będzie spędzać z rodzicem, z którym nie zamieszkuje jeden dzień ferii, i np. dwa tygodnie wakacji.

We wniosku warto opisać, jak wyglądały kontakty rodzica z dzieckiem do tej pory oraz uzasadnić, dlaczego proponowana częstotliwość i terminy kontaktów są odpowiednie. Jeżeli dziecko ma zostawać z rodzicem na noc warto opisać jaką rodzic uprawniony do kontaktów posiada sytuację mieszkaniową w celu wykazania, że dysponuje on odpowiednimi warunkami, aby dziecko mogło u niego nocować. Jeżeli rodzic, z którym dziecko zamieszkuje nie chce, aby kontakty odbywały się pod jego nieobecność albo dziecku w czasie kontaktów towarzyszył kurator sądowy należy uzasadnić, dlaczego drugi rodzic nie może samodzielne przebywać z dzieckiem, np. z uwagi na lekkomyślność lub zagrożenie dla dobra dziecka.

Nocowanie dziecka u drugiego rodzica

Zasadą jest, że rodzic, który jest uprawniony do utrzymywania kontaktów z dzieckiem będzie miał prawo zabierać je na całą dobę, a więc na noc, np. w weekend. Oczywiście w tym celu rodzic musi spełnić podstawowe warunki, w zakresie miejsce przebywania dziecka. Ponadto rodzic musi zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Dla przykład, jeżeli uprawniony rodzic jest uzależniony od alkoholu albo narkotyków to nie będzie on dawał rękojmi prawidłowego sprawowani opieki nad dzieckiem.

Kontakty dziecka w obecności kuratora

Obecność kuratora przy spotkaniach z dzieckiem jest konieczna wyjątkowo, gdy wymaga tego dobro dziecka. Kurator czuwa nad prawidłowym przebiegiem kontaktu, a przede wszystkim bezpieczeństwem dziecka. Oczywiście to Sąd, a nie arbitralnie rodzic dziecka decyduje o tym, że podczas kontaktów z dzieckiem asystować będzie kurator. Koszty wynagrodzenia kuratora pokrywa osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem.

Przykładowe ustalenie dotyczące kontaktów z dzieckiem

Poniżej przedstawiam przykładowy wniosek o ustalenie kontaktów:

” Wnoszę o ustalenie kontaktów z dzieckiem, którego dotyczy niniejsze postępowanie z jego ojcem w ten sposób, że ojciec będzie odbierał dziecko z jego miejsca zamieszkania w każdy czwartek o godz. 15:00 oraz odwoził po zakończeniu spotkania do miejsca zamieszkania o godz. 18:00, a ponadto odbierał dziecko w każdy pierwszy Dzień Świat Bożego Narodzenia i drugi dzień Świat Wielonocnych o godzinie 11:00 i odwoził do miejsca zamieszkania o godz. 16:00, oraz odbierał dziecko w pierwszy dzień wakacji pomiędzy godziną 9:00, a 12:00 i odwoził po 14 dniach pomiędzy godziną 9:00, a 12:00., odbierał dziecko w pierwszy dzień ferii zimowych pomiędzy godziną 9:00, a 12:00 i odwoził do miejsca zamieszkania po upływie 7 dni pomiędzy godziną 9:00, a 12:00.”

Jest to oczywiści wniosek przykładowy, indywidualne zasady wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem powinny być ustalana biorąc pod uwagę organizację czasu dziecka oraz jego rodziców.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – pomoc adwokata

Jako adwokat prowadzę także sprawy, które dotyczą utrudniania kontaktów z dzieckiem. Z jednej strony takie utrudnianie może polegać na uniemożliwieniu wykonania kontaktu, np. brak wydania dziecka o ustalonej porze, a drugiej strony może polegać na niewykonywaniu kontraktów lub nienależytym ich wykonywaniu, np. brak odbioru dziecka lub odwiezienia dziecka o ustalonej porze, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ugodzie lub orzeczeniu Sądu. W przypadku utrudnianiu kontaktów drugi rodzic może zwrócić się do Sądu o zagrożenie rodzicowi dopuszczającemu się naruszeń zapłatą sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica. Jeżeli to nie poskutkuje Sąd może nałożyć taką karę. Aktualnie w Polsce utrudnianie wykonywania kontaktów nie jest przestępstwem tak jak w innych krajach.

Sprawy o kontakty – jak mogą Ci pomóc

Jeżeli chciałbyś skorzystać z pomocy mojej Kancelarii adwokackiej w zakresie problemów lub postępowań dotyczących kontaktów z dzieckiem to zapraszam do kontaktu. Nie tylko przygotowuje pisma procesowe i reprezentuję strony na rozprawie, ale także prowadzę negocjację z drugą stroną sporu jeżeli zajdzie taka potrzeba.

FORMULARZ KONTAKTU 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ